21.08.2007 ile 22.09.2011 seneleri içerisinde bankadan kredi kullananlar tazminat alma hakları vardır. Rekabet kurulu piyasada işlem yapan oniki kredi kuruluşuna olması gerekenden yüksek faiz belirlerdikleri için ceza vermiştir. Rekabet Kurumu’nun uyguladığı bu ceza Danıştay tarafından onanmıştır. Bu işlem sonucunda verilen ceza kesinleşmiştir. Kartel faizi sebebiyle yüksek faizli kredi alan kişiler zaralarının 3 misli kadar kartel faizi tazminatı için dava açma hakları vardır. O tarih aralığında ihtiyaç kredisi çeken ve kredi kartı kullanan herkes tazminat davasını açabilir. Bu davalar tüketici mahkemesinde açılabilir. Bu tür davalar kesinlikle iyi bir avukat yardımıyla açılması gereklidir. Aksi halde zaman kaybına uğramanız mümkündür. Bu kartel faizi tazminatının hukuki dayanağı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun 57 . ve 58. maddesidir. Kanunun bu maddesinde hukuka ayrıkı anlaşarak mevcut piyasada ki rekabeti ortadan kaldıranlar bu kartelden dolayı zarara gören kurumların zararını ödemek mecburiyetindedir. Kartel faizi nedeniyle açılacak olan tazminat talepli davalar on yıllık zamanaşımına sahiptir. 10 yıllık süre içinde açılmayan olan davalar zamanaşımına uğramış olur. Bu tazminat davaları açılırken meydana gelen zararın 3 katı nispetinde tazminat talep edilmelidir. 2007-2011 yılları içerisinde çok fazla konut kredisi alındığından dolayı çok sayıda dava açılması beklendiğinden dava açmayı isteyen tüketicilerin vakit kaybetmeden dava açmalarını öneririm. Aksi halde dava açmayı geçiktirenlerin tüketici mahkemelerindeki yoğunluk sebebiyle alacaklarını elde etmeleri çok uzun süre alabilir. O tarihler arasında kredi çekenler vakit geçirmeden tüketici mahkemesi davalarında bakan bir avukattan yardım istemesini ve davayı açmasını tavsiye ederim. Dava açmadan önce kredi almış olduğunuz kredi kuruluşundan çekmiş olduğunuz kredi kayıtlarını almış olmanız işinizi kolaylaştırır.
http://www.gunes.av.tr/2007-2011-yillari-arasinda-kredi-cekenler-tazminat-alabilir.html