Notorycznie w chwili, kiedy specjalizujemy się przygotowaniem CV zastanawiamy się czy wypada umiejscowić w nim zdjęcie, czy też wcale nie jest to potrzebne. Pytanie to jest obecnie nader notorycznie zadawane, stąd należy odpowiedzieć, czy zdjęcie w CV jest teraz już kanonem, czy też ktokolwiek może podjąć decyzję o jego umieszczeniu mając na uwadze jeno swój gust. Czy dlatego zdjęcie w aplikacji skutkuje zyskownie czy też wręcz przeciwnie?

Obecnie niesłychanie wiele przedsiębiorstw umieszczając propozycję pracy przynosi nam warunek dołączenia zdjęcia do CV. Aczkolwiek nie wszyscy, bowiem na nienaganną aparycję przykłada się w zasadzie w promocji oraz handlu. Doniosła demonstracja osobista jest także w biurach.

Życiorysy ze, do których dołączone znajduje się zdjęcia znacznie pomagają pracodawcy pierwszą weryfikację kandydatów.

Jakim sposobem wyselekcjonować zdjęcie do CV?

W chwili, gdy selekcjonujemy zdjęcie do CV jesteśmy zobligowani pomnieć o kilku ważnych zasadach. Głównie winno być to zdjęcie oficjalne, rozmiarami zbliżone aż do fotografii w dowodzie osobistym. Bez wątpliwości zdjęcie powinno być oczywiście atrakcyjne i aktywizować zainteresowanie pracodawcy. Zdjęcie nie powinno nieść także żadnych dodatków, nie wskazane jest, więc obrabiać go z programem modelu fotoshop. Absencja zdjęcia nie jest powodem do dyskwalifikacji podwładnego, ale pomimo to powinno się je załączyć.