En İyi İcra Avukatı Ankara

Çağımızda bir çok şahıs bir şey almak için bankadan borç almayı tercih eder. Bu borç alınan paralar vadesinde ödenemezse banka borçlu hakkında haciz başlatır. Bunun yanında kişiler birbirlerinden de borç para alabilirler. Bu gibi durumlarda taraflar kendi aralarında senet düzenlemektedirler eğer borç vadesinde ödenmez ise borç veren şahıs elidenki yazılı belgeyi icraya verebilir. Haciz işlemleri genellikle bir avukat yardımı ile başlatılmaktadır. Ankara’da uzman icra avukatları vardır. Bu icra hukuku avukatlarının Ankara’da olmasının nedeni ise Ankara’nın yüksek mahkemelere ev sahipliği yapmasıdır. İcra hukuku avukatı olmak bir hayli zordur. Zira icra hukuku avukatı zamanının çoğunu icra müdürlüklerinde geçirir. İcra dairelerinin çok kalabalık olduğu göz önüne alındığında icra işleriyle ilgilenen avukatların işinin ne kadar zor bir iş olduğu daha kolay anlaşılacaktır. İcra hukukunda bir takım süreler vardır. Bu sürelere riyaet edilmezse yapılan işler hükümsüz hale gelir. Bu nedenle bu süreler kesinlikle uyulmalıdır. İcra takipleri genellikle bir poliçeye dayanarak yapılır. Fakat bir çek olmadanda icra işlemli başlatılması mümkündür. Bu işleme ilamsız icra takibi denir. Bu şekilde başlatılan icra takibine 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi verilirse icra takibi başka bir işleme gerek kalmadan durur. Duran icra takibini yeniden başlatabilmek için bir yıl içinde itirazın iptali davası veyahut 6 aylık süre içerisinde itirazın kaldırılması davası açmak lazım gelir. Kambiyo senedine dayalı takiplerinde itiraz açık olan takibi durdurmaz. İcra hukuku işlemleri bir hayli karmaşık işlem olduğundan dolayı bir Ankara icra avukatından yardım istenilmesini tavsiye ederim. Aksi durumda yapacağınız eksik bir işlem neticesinde hak kaybına uğrama ihtimaliniz vardır.
http://www.ankara-icra-avukati.com/usulsuz-mal-beyani.html