İcra Avukatı Ankara,İcra Borcu Taksitlendirmek

Ülkemizde çok sayıda şahıs geçinmek için kredi kurumlarından borç almayı tercih eder. Bu krediler vadesinde ödenmez ise banka borç alan kişi hakkında haciz başlatır. Bunun yanında kişiler birbirlerinden de borç para almaktadırlar. Böyle durumlarda kişiler kendi aralarında bono düzenlemektedirler eğer senet karşılığı alınan para gününde ödenmez ise alacaklı şahıs elinde bulunan yazılı belgeyi icraya verebilir. İcra takibi genellikle bir icra avukatı vasıtasıyla başlatılmaktadır. Ankara’da başarılı icra avukatları bulunmaktadır. Bu icra hukuku avukatlarının Ankara’da olmasının nedeni ise Ankara’nın yüksek mahkemelere ev sahipliği yapmasıdır. İcra avukatlığı oldukça zordur. Zira icra işleri ile uğraşan avukat vaktinin çoğunu icra daireslerinde geçirmektedir. İcra dairelerinin bir hayli kalabalık olduğu düşünüldüğünde icra işleriyle ilgilenen avukatların işinin ne denli uğraştırıcı bir meslek olduğu daha net anlaşılacaktır. İcra takibi işlemlerinde bazı süreler vardır. Bu sürelere uyulmaması durumunda yapılacak işler hükümsüz hale gelir. Bu nedenle bu süreler kesinlikle riayet edilmelidir. İcra takipleri genel olarak bir senede dayanarak yapılmaktadır. Fakat bir senet olmadanda icra işlemli başlatılması olasıdır. Bu işleme ilamsız icra takibi denir. Bu biçimde başlatılmış olan icra takibine 7 gün içinde itiraz dilekçesi verilirse icra takibi durur. Duran icra takibini yeniden başlatabilmek için bir yıl içinde itirazın iptali davası veyahut 6 ay içinde itirazın kaldırılması davası açmak gerekir. Senede bağlı olarak icra işlemlerinde itiraz etmek açılmış olan takibi durdurmaz. İcra işlemleri baya karmaşık iş olması nedeniyle bir Ankara icra avukatlarından yardım istenilmesini öneririm. Aksi halde yapılacak eksik bir işlem sonucunda hak kaybına uğrayabilirsiniz.

http://www.ankara-icra-avukati.com/icra-taksitlendirmek.html