İcra Avukatları Ankara

Ülkemizde pek çok birey hayatını devam ettirebilmek amacıyla kredi kurumlarından borç para almaktadır. Bu borçlar gününde ödenmezse kredi kuruluşları borç alan kişi hakkında icra başlatır. Bunun yanında insanlar birbirlerinden de borç alabilirler. Böyle durumlarda kişiler kendi aralarında bono düzenlerler eğer borç olarak alınan para gününde ödenmezse alacaklı elinde bulunan senedi icraya verebilir. İcra takibi genel olarak bir icra hukuku avukatı yardımı ile başlatılır. Ankara’da kaliteli icra hukuku avukatları bulunmaktadır. Bu icra hukuku avukatlarının Ankara’da bulunmasının nedeni ise Ankara’nın başkent olmasıdır. İcra hukuku avukatı olmak baya zordur. Çünkü icra işleri ile uğraşan avukat mesaisinin çok fazla bir kısmını icra daireslerinde geçirmektedir. İcra müdürlüklerinin bir hayli kalabalık olduğu göz önüne alındığında icra işleriyle ilgilenen avukatların işinin ne kadar emek gerektiren bir meslek olduğu daha rahat anlaşılır. İcra takibi işlemlerinde bir takım süreler bulunmaktadır. Bu sürelere uyulmazsa yapılan işler hükümsüz olur. Bu nedenle bu süreler kesinlikle riayet edilmelidir. İcra işlemleri genellikle bir senede dayanarak yapılır. Lakin bir poliçe olmadanda icra takibi başlatılması olasıdır. Bu işleme ilamsız icra takibi denir. Bu şekilde başlatılan icra işlemine 7 gün içerisinde itiraz edilirse icra takibi durur. Durmuş olan icra işlemini yeniden başlatmak için bir sene içerisinde itirazın iptali davası veyahut altı ay içinde itirazın kaldırılması davası açmak lazım gelir. Bonoya dayalı icra işlemlerinde itiraz etmek açık olan takibi durdurmamaktadır. İcra takibi başlatmak bir hayli karışık iş olduğundan dolayı bir Ankara icra hukuku avukatlarından yardım istenilmesini öneririm. Aksi durumda yapılması muhtemel hatalı bir işlem sonucunda hak kayıplarına uğrama ihtimaliniz vardır.

Nemaya İcra